De kunstwerken

[vc_row][vc_column][dt_fancy_title title=”De Kunstwerken” title_align=”center” title_size=”h6″ title_color=”custom” separator_style=”disabled” title_bg=”disabled” separator_color=”default” custom_title_color=”#383838″][/vc_column][vc_column width=”1/1″][dt_fancy_separator separator_style=”line” separator_color=”custom” custom_separator_color=”#4c4c4c”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Nederlands

De graveursopleiding in Schoonhoven ( belangrijkste graveerdocent Arie de Ruyter) was zeer degelijk, maar liet nauwelijks ruimte voor creativiteit. Na de opleiding heb ik dan ook gekozen voor de opleiding TeHaTex in Tilburg. Grootheden als docenten kunnen niet anders dan je stijl ( jong en onervaren) beïnvloeden. Er wáren grootheden in mijn tijd! Ik heb een macht aan creatief vermogen ontwikkeld door les te krijgen van de schilder Nico Molenkamp en de graficus Ru van Rossem, de tekenaars Jan Cuppen en Joop Liesker. Schoonschrijver en boekdeskundige Fons van der Linden en de eerder genoemde Arie de Ruyter.
De directheid van Nico, de enorme vakkennis van Arie en Ru, inclusief hun symbolentaal, de tekenvaardigheid en de grote anatomische kennis van Jan Cuppen en Joop Liesker en de steun in de rug door de kennis van de kunstgeschiedenis en beschouwing onder de bezielende leiding van Hans Koch en de affectie die ik kreeg voor het schoonschrijven en de kalligrafie door Fons van der Linden, maakte mij tot een allrounder.
Wie goed naar mijn werken kijkt, ziet mijn invloeden: de Vlaamse primitieven, de grote Nederlanders uit de 17e eeuw, Impressionisten, Picasso, Colour field painting, sommige Pop-Art schilders. Francis Bacon, Lucian Freud etc. etc. Mijn werk is meer beïnvloed door de zuiver schilderkundige aspecten van hun werk, dan door hun onderwerpen of stijl, maar ik zie zelf wel het verschil in mijn schilderstijl toen en nu.
De laatste 10 jaar laat ik mij ook steeds meer inspireren door het wereldgebeuren, met name waar het gaat om het achterstellen van mensen, waar ook ter wereld.

Er wordt me regelmatig gevraagd, waarom mijn schilderwerk veel meer abstract is dan mijn graveerwerk en daar heb ik goed over nagedacht; hieronder staat mijn antwoord, maar als u een andere heeft, dan hoor ik dat graag.

Het abstracte schilderwerk trekt mij, om het grote gebaar. Verf is een uitstekend medium om vorm, kleur en hun suggestieve werking te onderzoeken. Het etsen is net zo vrij als het schilderen, maar de specifieke lijnvoering van een kopergravure vraagt om een inbedding in de historische ontwikkeling van deze grafische drukvorm.

De abstractie in mijn schilderijen heeft veel te maken met de werking van licht en kleur en om die reden vooral beoefen ik het landschapsschilderen zowel figuratief als abstract.

In het algemeen kan ik zeggen dat ik meerdere stijlen en technieken beoefen, wanneer ik vind dat éen techniek of stijl niet toereikend is om uit te drukken wat ik wil uitdrukken. Je moet heel bewust met het recente werk bezig zijn, om te voorkomen dat je eigen stijl lijdt onder de mogelijkheden en het is aan u te beoordelen of ik daarin geslaagd ben.

Als u op een individueel werk klikt, ziet u een afmeting, titel en een kleine beschrijving. Mocht u meer willen weten of interesse hebben in het werk of in de aanschaf ervan, klikt u dan op het icoontje: contact.

Ik hoop dat u mijn passie voor de kunstvakken deelt en dat wij op een inspirerende manier met elkaar kunnen communiceren over het vak of over mijn werken.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

English

The engravers school in Schoonhoven (most important teacher of engraving: Arie de Ruyter) was very solid and thorough, but gave little to no room for creativity. After this school I therefore chose to continue my education at the TeHaTex in Tilburg. Celebrity teachers have a strong effect on your style (young and inexperienced as I was) and there were celebrities in my time! I obtained a veritable treasure trove of creative ability from my lessons with the painter Nico Molenkamp, the graphic artist Ru van Rossum, the drawing artists Jan Cuppen and Joop Liesker, the calligrapher and expert in books Fons van der Linden and the previously mentioned Arie de Ruyter.
Nico’s directness, Arie and Ru’s truly enormous professional knowledge and the language of symbols, drawing skills and great anatomical knowledge of Jan Cuppen and Joop Liesker, as well as Hans Koch’s support, knowledge of art history and impassioned leadership and the love of calligraphy that I obtained via Fons van der Linden, made me an all-rounder.
Those who look closely at my works, will see who influenced me: the ‘Flemish Primitives’, the great Dutch artists of the 17th century, the Impressionists, Picasso, Colour field painters and some Pop-Art painters. Francis Bacon, Lucian Freud, etc., etc. My work was influenced more by their pure painting techniques, than by their topics or style, though I do see the difference in my style of painting between then and now. For the last ten years, I have been greatly inspired by what happens in the world, especially injustice, wherever it may occur.

A frequent question is why my paintings are a lot more abstract than my engravings and I have given that question a lot of thought. My answer is this, though if you have a better one, I am keen to hear it:
Abstract painting attracts me, because of the ‘grand gesture’. Paint is an excellent medium to research shape, colour and their suggestive effects. Etching is as free as painting, but the specific lines in a copper engraving asks for embedding in the historic development of graphic printing.

The abstractness in my paintings has a lot to do with the effects of light and colour and for this reason above all others, I paint landscapes both figuratively and abstractly.

In general I can say that I practice multiple styles and techniques, when I think that one technique or style is not sufficient to express what I want to express. You have to be very conscious of the work you’re making at the time, to prevent your style from suffering from the possibilities. It is up to you to judge if I succeeded in this.

If you click on an individual piece, you will see the size, title and a small description. If you wish to know more or are interested in my work or in the purchase of my work, then please click on the icon ‘contact’.

I hope that you share my passion for the arts and that we can communicate in inspiring ways, concerning my craft and my work.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][dt_button link=”http://www.dekunstvanandre.nl/de-kunst/olie-op-linnen/” target_blank=”false” size=”big” style=”link” color_mode=”custom” color=”#565656″ icon_align=”left”]

Olie op linnen

[/dt_button][/vc_column][vc_column width=”1/6″][dt_button link=”http://www.dekunstvanandre.nl/de-kunst/acryl-op-paneel/” target_blank=”false” size=”big” style=”link” color_mode=”custom” color=”#565656″ icon_align=”left”]

Acryl op paneel

[/dt_button][/vc_column][vc_column width=”1/6″][dt_button link=”http://www.dekunstvanandre.nl/de-kunst/tekeningen/” target_blank=”false” size=”big” style=”link” color_mode=”custom” color=”#565656″ icon_align=”left”]

Tekeningen

[/dt_button][/vc_column][vc_column width=”1/6″][dt_button link=”http://www.dekunstvanandre.nl/de-kunst/aquarellen/” target_blank=”false” size=”big” style=”link” color_mode=”custom” color=”#565656″ icon_align=”left”]

Aquarellen

[/dt_button][/vc_column][vc_column width=”1/6″][dt_button link=”http://www.dekunstvanandre.nl/de-kunst/gravures-en-etsen/” target_blank=”false” size=”big” style=”link” color_mode=”custom” color=”#565656″ icon_align=”left”]

Gravures en etsen

[/dt_button][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]